نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   وسائل الشیعة
وسائل الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: شیخ حر عاملی
تعداد سطر: ۲۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ محمّد بن حسن حر عاملی (وفات ۱۱۰۴ هجری)
نسخه از ابتدا تا باب وجوب القصر علی المسافر را شامل است.
تعداد فریم: ۸۳۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۲۵
وسائل الشیعة
نسخه‌های چاپی کتاب
وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشیعة وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشیعة
نویسنده: شیخ حر عاملی
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ دوم، قم، جمادی الثانی ۱۴۱۴ق.، 30 جلد