نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الحماسة ذات الحواشي
الحماسة ذات الحواشي
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR ۱۹.
زبان: عربی
نویسنده: فضل الله راوندی
تعداد سطر: ۲۰
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد ابوالرضا فضل الله راوندی (حیات سده ششم هجری)
نسخه کامل و در ۳۰۰ برگ کتابت شده است.
فیلم از موزه بریتانیا ـ لندن شماره OR ۱۹
تعداد فریم: ۵۸۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۴۶
الحماسة ذات الحواشي