نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   خرقة
خرقة
زبان: عربی، فارسی
نویسنده: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: آیة الله سید محمد طباطبائی یزدی
تاریخ کتابت: ۱۳۳۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۳۹۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۳۴
خرقة