نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المجروحین من المحدثین
المجروحین من المحدثین
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن حبان تمیمی بستی
تعداد سطر: ۲۱
کاتب: عبدالله بن مروان شافعی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوحاتم محمّد بن حبّان تمیم بستی (قاضی سمرقند) (وفات ۳۳۴ هجری)
نسخه کامل است، کاتب عبدالله بن مروان شافعی.
تعداد فریم: ۵۲۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۳۱
المجروحین من المحدثین