نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الاستدراک
الاستدراک
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن عبدالغنی ابن نقطه
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر محمّد بن عبدالغنی بغدادی
این نسخه شامل جزء اول تا اول حرف شین را شامل است ، در آخر نسخه تاریخ سماعی به سال ۶۵۹ هجری دیده می شود.
تعداد فریم: ۵۲۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۶۹
الاستدراک