نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیا، رقم ۳۰۹۵.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، اسلام > سرگذشتنامه
تعداد سطر: ۲۹
شماره جلد: ۴
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: عبدالرحمن بن علی بن محمّد جوزی ( وفات ۵۹۷ هجری)
این نسخه شامل جلد چهارم و در ۱۰۱ برگ کتابت شده است.
فیلم از کتابخانه ایاصوفیا ـ اسلامبول شماره ۳۰۹۵
تعداد فریم: ۵۲۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۷۶
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم