نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر النقاش
تفسیر النقاش
نسخه خطی کتابخانه سلیمانیه.
عنوان فرعی: شفاء الصدور في تفسیر القرآن الکریم
زبان: عربی
نویسنده: ابوبکر محمّد بن حسن نقاش موصلی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: ابراهیم عجمی لبودی
تاریخ کتابت: ۵ جمادی الثانی ۶۱۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر محمّد بن حسن نقاش موصلی (وفات ۳۵۱ هجری)
نسخه کامل و در ۳۰۰ صفحه کتابت شده است، کاتب ابراهیم عجمی لبودی، تاریخ کتابت جمعه پنجم جمادی الاخر ۶۱۲ هجری.
فیلم از کتابخانه سلیمانیه ـ اسلامبول
تعداد فریم: ۳۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۷۸
تفسیر النقاش