نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   طرز الوفاء في مقتل آل المصطفی (ص)
طرز الوفاء في مقتل آل المصطفی (ص)
نسخه خطی کتابخانه سلیمانیه، رقم ۱۰۸۶.
زبان: عربی
نویسنده: احمد زین العابدین بن محمّد زین العابدین سبط سادات آل حسن
تاریخ تألیف: ۱۰۲۰ق.
تعداد سطر: ۱۳
کاتب: حسن بن علی غزالی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: احمد زین العابدین بن محمّد زین العابدین سبط سادات آل حسن
این نسخه کامل است و در سال ۱۰۲۰ هجری تألیف شده است، کاتب حسن بن علی غزالی خادم مؤلف.
فیلم از کتابخانه سلیمانیه ـ اسلامبول شماره ۱۰۸۶
تعداد فریم: ۳۳۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۷۹
طرز الوفاء في مقتل آل المصطفی (ص)