نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر
تفسیر
تعداد سطر: ۲۳
شماره جلد: ۲
تاریخ کتابت: ۲۲ رجب ۷۴۸ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابومحمّد عبدالرحمن ابن ابی حاتم رازی
نسخه شامل جزء دوم و از سوره آل عمران شروع می شود و تا آخر سوره نساء ادامه دارد و در ۲۰۵ برگ کتابت شده است.
تاریخ کتابت یکشنبه بیست و دوم رجب ۷۴۸ هجری.
تعداد فریم: ۴۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۰۱
تفسیر