نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ
عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ
نسخه خطی کتابخانه اسماعیل پاشا.
زبان: عربی
نویسنده: ابن سمین حلبی
تعداد سطر: ۲۹
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابن سمین حلبی
کتاب از ابتداء تا اول باب الکاف و التاء را شامل است.
فیلم از کتابخانه اسماعیل پاشا ـ حلب
تعداد فریم: ۵۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۰۷
عمدة الحفاظ في تفسير اشرف الألفاظ