نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الحجة في علل القرءات
الحجة في علل القرءات
نسخه خطی کتابخانه بلدیه اسکندریه.
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
تعداد سطر: ۱۵
شماره جلد: ۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوعلی حسن بن احمد فارسی (وفات ۲۷۷ هجری)
نسخه کامل و فقط جزء دوم را شامل است و در ۳۹۴ صفحه کتابت شده است.
فیلم ازکتابخانه بلدیه اسکندریه ـ مصر
تعداد فریم: ۳۹۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۰۵
الحجة في علل القرءات