نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   التاریخ الکبیر
التاریخ الکبیر
نسخه خطی کتابخانه فیض الله افندی، رقم ۱۴۰۳.
عنوان فرعی: اختصره من تاریخه الکبیر ...
عنوان قراردادی: [التاریخ الکبیر]
زبان: عربی
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی
سرعنوان موضوعی: اسلام > تاریخ، کشورهای اسلامی > تاریخ
تعداد سطر: ۲۵
شماره جلد: ۵
کاتب: ابن قاضی شهبه دمشقی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: قاضی ابن شهبه
نسخه شامل جزء پنجم و از حوادث سال ۶۰۰ هجری تا ۶۹۰ را شامل است، کاتب مؤلف.
فیلم از کتابخانه فیض الله افندی ـ اسلامبول شماره ۱۴۰۳
تعداد فریم: ۵۳۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۱۳
التاریخ الکبیر
نسخه‌های چاپی کتاب
تاریخ ابن قاضی شهبة تاریخ ابن قاضی شهبة
اختصره من تاریخه الکبیر ...
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی