نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   کتاب في الامامة
کتاب في الامامة
نسخه خطی کتابخانه فیض الله افندی، رقم ۱۱۷۲.
زبان: عربی
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
تعداد سطر: ۱۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابو محمّد عبدالله بن مسلم معروف به ابن قتیبه (وفات ۲۶۳ هجری)
نسخه کامل است و در ۱۸۰ برگ کتابت شده است، در صفحات آخر تاریخی به سال ۶۵۳ هجری دیده می شود.
فیلم از کتابخانه فیض الله افندی ـ اسلامبول شماره ۱۱۷۲
تعداد فریم: ۳۶۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۱۹
کتاب في الامامة