نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الاشراف
الاشراف
نسخه خطی کتابخانه احمد ثالث، رقم ۱۱۰.
زبان: عربی
نویسنده: ابن منذر
تعداد سطر: ۲۳
شماره جلد: ۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابن منذر
این نسخه شامل جلد دوم، از انتها ناقص است و در ۳۶۵ برگ کتابت شده است، در آخر برگ ۳۴۹ تاریخی به سال ۸۴۴ هجری دیده می شود.
فیلم از کتابخانه احمد ثالث ـ اسلامبول شماره ۱۱۰
تعداد فریم: ۷۳۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۱۲۴
الاشراف