نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
نسخه خطی کتابخانه آستانه حضرت معصومه س، رقم ۶۱۲۶.
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۹۴۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۲۰۲
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
نسخه‌های چاپی کتاب
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
سرشناسه: زین الدین بن علی الشهید الثانی
نویسنده: زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)
• الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، دار احیاء التراث العربی، موسسة التاریخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 1992م.، 10 جلد، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر