نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکافی فی الفقه
الکافی فی الفقه
نسخه خطی کتابخانه ملی ملک، رقم ۲۶۴۷.
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
تعداد سطر: ۱۹
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالصلاح تقی الدّین بن نجم الدّین حلبی
فیلم از کتابخانه ملی ملک ـ تهران شماره ۲۶۴۷
تعداد فریم: ۲۸۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۲۱۶
الکافی فی الفقه