نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر الماوردي
تفسیر الماوردي
نسخه خطی کتابخانه قلیچ علی پاشا، رقم ۹۰.
زبان: عربی
نویسنده: ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
سرعنوان موضوعی: قرآن > تفاسیر، تفاسیر اهل سنت > قرن 5ق.
تعداد سطر: ۱۷
شماره جلد: ۱
تاریخ کتابت: ۶۰۴ق.، ۵۰۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۳۸۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: م ۵۱
تفسیر الماوردي
نسخه‌های چاپی کتاب
النکت و العیون تفسیر الماوردی النکت و العیون تفسیر الماوردی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
النکت و العیون تفسیر الماوردی النکت و العیون تفسیر الماوردی
تفسیر الماوردي
زبان: عربی
نویسنده: ماوردی، علی بن محمد،364ـ450ق.
سرعنوان موضوعی: قرآن > تفاسیر، تفاسیر اهل سنت > قرن 5ق.
رقم المخطوطة: ۹۰
تاریخ کتابت: ۶۰۴ق.، ۵۰۴ق.