نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکافي
الکافي
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، رقم ۱۳۱۱.
زبان: عربی
نویسنده: تقی الدین بن نجم حلبی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۳۵۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: م/۴۷
الکافي