نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکافي
الکافي
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، رقم ۳۵۴۴.
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: احمد بن ابوالفتح شریف حسینی اصفهانی
تاریخ کتابت: شوال ۱۲۳۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۴۱۶
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰/۶
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: م/۴۷
الکافي