نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فوائد
فوائد
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی (وفات ۴۱۴ هجری)
نسخه کامل و شامل ۱۵ جزء و در ۵۳۵ صفحه کتابت شده است، تاریخ سماع محمّد بن حمزه بن محمّد در سال ۵۲۵ هجری در آغاز اجزاء کتاب آمده است.
عکس از کتابخانه دارالکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۲۶۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱/۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۰۲
فوائد