نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نقباء البشر في القرن الرابع عشر
نقباء البشر في القرن الرابع عشر
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تعداد سطر: مختلف
شماره جلد: ۲
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: آقا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه از عنوان فتح الله شروع و به یونس اردبیلی ختم شده است و در ۱۵۷ صفحه بخط مؤلف معظم کتابت شده است.
تعداد فریم: ۱۵۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱/۵
عرض تصویر: ۲۷/۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۱۶
نقباء البشر في القرن الرابع عشر
همچنین از این کتاب
الثقات العیون فی سادس القرون
طبقات أعلام الشیعة قرن 9-10
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: شیعه > سرگذشتنامه، دانشمندان اسلامی > سرگذشتنامه
نقباء البشر
الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
کاتب: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
تاریخ کتابت: رجب ۱۳۳۵ق.
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
الذریعة الی تصانیف الشیعة
زبان: عربی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > کتابشناسی، نسخه های خطی فارسی > فهرستها، نسخه های خطی عربی > فهرستها، کتابهای چاپی > فهرست ها
الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة
نسخ خطی دیگر از این کتاب
نقباء البشر
نقباء البشر