نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر آیة المودة في ذوی القربی
تفسیر آیة المودة في ذوی القربی
زبان: عربی
نویسنده: احمد خفاجی
تعداد سطر: ۱۵
کاتب: سیّد حسن بن سیّد علی حسینی
تاریخ کتابت: رجب ۱۰۷۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شهاب الدّین احمد خفاجی
نسخه کامل و در ۱۵۳ صفحه کتابت شده است، کاتب سیّد حسن بن سیّد علی حسینی تاریخ کتابت ماه رجب ۱۰۷۴ هجری.
تعداد فریم: ۸۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۹
تفسیر آیة المودة في ذوی القربی