نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح نهج البلاغة
شرح نهج البلاغة
نسخه خطی کتابخانه مدرسه نمازی.
زبان: فارسی
شارح: محمدباقر نواب لاهیجانی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > شرح، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نهج البلاغه > نقد و تفسیر، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > کلمات قصار
تعداد سطر: ۲۸-۲۹
شماره جلد: ۳
تاریخ کتابت: ۷۸۰ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۱۹۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۳
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۳۰
شرح نهج البلاغة