نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   جواهر العقدین في فضل الشرفین
جواهر العقدین في فضل الشرفین
زبان: عربی
نویسنده: ابوالحسن علی بن عبدالله سهمودی شافعی مدنی
تعداد سطر: ۲۱
کاتب: حمّد بن علی بن احمد بن محمّد انصاری تونسی
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوالحسن علی بن عبدالله سهمودی شافعی مدنی (وفات ۹۱۱ هجری)
نسخه کامل است و در ۸۹۷ هجری تألیف شده است، کاتب محمّد بن علی بن احمد بن محمّد انصاری تونسی، تاریخ کتابت ... در آخرین صفحه تاریخ سماع و قرائتی به خط مؤلف به سال ۸۹۷ هجری دیده می شود.
تعداد فریم: ۳۷۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: م/۶۱
جواهر العقدین في فضل الشرفین