نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/163
مجموعه ع/163
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. مسائل سیّد مهنا، علامه حلی (صفحه ۱۵ـ ۵۱) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت رجب ۹۶۰.
۲. اجوبة فخر المحققین، (صفحه ۵۱ ـ ۵۴) کاتب همو، تاریخ کتابت رجب سال ۹۶۰ هجری.
۳. کلمة التوحید، سیّد فضل الله استرآبادی (صفحه ۵۵ ـ ۵۸).
۴. رسالة في کلمة التوحید، (صفحه ۵۸ ـ ۶۰).
۵. مسئلة في کلمة التوحید، تألیف امام فخر رازی (صفحه ۶۱ـ ۶۳)، تاریخ کتابت ربیع الاول ۱۱۰۶.
۶. کتاب الاستنصار، تألیف ابوالفتح محمّد علی کراجکی (صفحه ۶۴ ـ ۷۴) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت روز نوروز برابر با بیست و هشتم ربیع الاول ۹۶۰ در مشهد مقدس رضوی.
۷. رسالة في المسافرة في شهر الصیام (صفحه۷۷ ـ ۸۰)
۸. مسائل مفرده، رساله در سال ۸۵۶ هجری تألیف شده است (صفحه ۸۰ ـ ۱۷۸) کاتب محمّد بن علی معروف به صفی الدّین، تاریخ کتابت جمادی الاول ۹۶۰ در شهر کاظمین.
۹. رسالة فیما یحرم بالرضاع (صفحه ۱۷۹ ـ ۱۸۴).
۱۰. مسائل الشیخ ظهیر الدّین بن حسام من الشیخ احمد بن فهد الحلي (صفحه ۱۸۶ ـ ۲۰۰).
۱۱. اجوبة من احمد بن فهد الحلي (صفحه ۲۰۱ ـ ۲۰۶) از انتها افتادگی دارد.
۱۲. مسائل ملتقطات فضل الله الحسني من فتاوی علي بن عبدالعالي کرکي (صفحه ۲۰۸ ـ ۲۱۳).
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
تعداد فریم: ۱۱۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۶۳
مجموعه ع/163
مسائل سیّد مهنا
نویسنده: علامه حلی
کاتب: محمّد بن علی معروف به صفی الدّین
تاریخ کتابت: رجب ۹۶۰ق.