نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مجموعه ع/183
مجموعه ع/183
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: ۱. رسالة اسطنبولیة في الواجبا ت العینیة، تألیف شهید زین الدّین بن علی بن احمد عاملی (شهادت ۹۶۶ هجری)، (صفحه ۱ ـ ۲۶) نسخه کامل و در آخر رساله آمده است که مؤلف شهید رساله را در سال ۹۵۲ تألیف کرده است.
۲. رسالة اسطنبولیة، تألیف همو (صفحه ۱ ـ ۸)، کاتب غلامحسین بن علی اصغر بن غلامحسنی دربندی، تاریخ کتابت سی ام ذیقعده ۱۲۸۸ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد
تعداد فریم: ۱۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۳
مجموعه ع/183
ضمن این مجموعه:
رسالة اسطنبولیة
تعداد سطر: مختلف
کاتب: غلامحسین بن علی اصغر بن غلامحسنی دربندی
تاریخ کتابت: ۳۰ ذی القعده ۱۲۸۸ق.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رسالة اسطنبولیة في الواجبات العینیة
رسالة اسطنبولیة
کاتب: غلامحسین بن علی اصغر بن غلامحسنی دربندی
تاریخ کتابت: ۳۰ ذی القعده ۱۲۸۸ق.