نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رسالة في تحقیق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه
رسالة في تحقیق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
تعداد برگ: ۱۴
تعداد سطر: ۱۹
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شمس الدّین محمّد بن احمد ذهبی
نسخه کامل و در ۱۴ برگ کتابت شده است، کاتب و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
تعداد فریم: ۱۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۶
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۹۲
رسالة في تحقیق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه