نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
تعداد برگ: ۴۵
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: شیخ حر عاملی
تاریخ کتابت: ۱۰۶۳ق.
یادداشت: مؤلف: منتجب الدّین ابو الحسن علی بن عبیدالله بن حسن بن بابویه رازی
نسخه کامل و در ۴۵ برگ کتابت شده است، کاتب شیخ محمّد بن حسن حر عاملی (صاحب وسائل الشیعه)، تاریخ کتابت آخرین روز سال ۱۰۶۳ هجری.
تعداد فریم: ۲۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع/۹۷
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
نسخه‌های چاپی کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم
زبان: عربی
نویسنده: منتجب الدین علی بن عبیدالله بن بابویه رازی
سرعنوان موضوعی: نویسندگان شیعه > سرگذشتنامه و کتابشناسی، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه و کتابشناسی
کاتب: محمّد علی بن شیخ حماد حلی برعونی
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۱۵ق.