نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ...
...
نسخه خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی.
تعداد سطر: ۱۵-۱۶
یادداشت: مؤلف: ابو المجد محمّد رضا نجفی اصفهانی (وفات ۱۳۸۶ هجری)
رساله ای ادبی در شرح کتاب شیخ هادی بن عباس کاشف الغطاء است، نام کتاب بدست نیامد.
نسخه کامل و در ۱۰۷ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
تعداد فریم: ۵۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۸
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲
...