نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الذخیرة في الکلام و اصول الدین
الذخیرة في الکلام و اصول الدین
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: سیّد مرتضی ابوالقاسم علی بن حسین موسوی (وفات ۴۳۶ هجری)
نسخه از ابتدا و انتها افتادگی دارد و در ۴۷۸ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۲۴۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
شماره نسخه عکسی: ع/۸۴
الذخیرة في الکلام و اصول الدین
نسخه‌های چاپی کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الذخیره فی علم الکلام الذخیره فی علم الکلام
الذخیرة في الکلام و اُصول الدین
زبان: عربی
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
سرعنوان موضوعی: کلام شیعه امامیه
عیون التواریخ عیون التواریخ
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.، با مقدمه: ابومنصور حافظ
براهین العجم براهین العجم
نویسنده: محمدتقی سپهر
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با تعلیق: دکتر سید جعفر شهیدی