مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
صحافی سنتی ۱. صحافی سنتی (نشر)
مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی،وصالی، مجلد گری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
نویسنده: استاد ایرج افشار
سوانح الافکار رشیدی ۲. سوانح الافکار رشیدی (نشر)
تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه ۳. تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه (نشر)
نویسنده: محمد مشکوة
۴. پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی (نشر)
مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی ۵. مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی (نشر)
به کوشش: محمود نظری
کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب (ع) ۶. کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب (ع) (عکسبرداری)
مخطوطة دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: ابن المغازلی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > فضایل، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > احادیث
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۷
استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ۷. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار (عکسبرداری)
مخطوطة دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: فخر الدّین بن ابو جعفر محمّد بن حسن بن الشهید الثانی
کاتب: فخر الدّین بن محمّد علی طریحی صاحب مجمع البحرین
تاریخ کتابت: ۱۰۲۸ق.
شماره نسخه عکسی: م/۲
نهج البلاغة ۸. نهج البلاغة (عکسبرداری)
مخطوطة دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
عنوان فرعی: مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
زبان: عربی
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > نامه ها، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > کلمات قصار، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > خطبه ها
تاریخ کتابت: ۶۰۸ق.
شماره نسخه عکسی: م/۲۱۴