مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   نشر قطره
نشر قطره
نشر قطره
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
۱. سکون و حرکت (نشر)
از دیروز تا امروز ۲. از دیروز تا امروز (نشر)
مجموعه مقاله ها
سرشناسه: جعفر شهیدی
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
۳. فلسفه بلاغت (نشر)
۴. ترس و لرز (نشر)
مترجم: شهلا حائری
شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار ۵. شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار (نشر)
سرشناسه: ولی محمد اکبر آبادی
نویسنده: ولی محمد اکبر آبادی
معرفی و شناخت دهخدا ۶. معرفی و شناخت دهخدا (نشر)
سرشناسه: شهناز مرادی کوچی
نویسنده: شهناز مرادی کوچی، فتح الله اسماعیلی گلهرانی
۷. گلی ترقی (نشر)
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی، مهدی کریمی
خانه دایی یوسف ۸. خانه دایی یوسف (نشر)
وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
سرشناسه: اتابک فتح الله زاده
نویسنده: اتابک فتح الله زاده
نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌) ۹. نادره کاران (سوگنامه ناموران فرهنگی و ادبی)(۱۳۸۱ - ۱۳۰۴ش‌) (نشر)
سرشناسه: ایرج افشار
نویسنده: استاد ایرج افشار
۱۰. مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق (نشر)
نویسنده: عباس ماهیار
۱۱. روانی (متن کامل فیلمنامه) (نشر)
نویسنده: جابر قاسمعلی
۱۲. سگ کوره پز (نشر)
سر بر آستان قدسی دل در گرو عرفی ۱۳. سر بر آستان قدسی دل در گرو عرفی (نشر)
درآمدی بر جامعه شناسی دین در ایران معاصر
نویسنده: مجید محمدی
در غیر این صورت... ۱۴. در غیر این صورت... (نشر)
فلسفه و جامعه شناسی زندگی
نویسنده: مجید محمدی
۱۵. شعله حضور و مدیتیشن (نشر)
تعالیم کریشنامورتی ۱۶. تعالیم کریشنامورتی (نشر)
۱۷. من دختر نیستم (نشر)
نویسنده: شیوا ارسطویی
عبدالقادر بیدل ۱۸. عبدالقادر بیدل (نشر)
زندگی، نقد و بررسی و گزیده آثار
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
۱۹. موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران (نشر)
نویسنده: مهرانگیز کار
عناصر فلسفه حق ۲۰. عناصر فلسفه حق (نشر)
همراه‌ با متن‌ کامل‌ افزوده‌های‌ ادوارد گاتر براساس‌ یادداشت‌های‌ ه. گ‌. هوتهووک‌. گ‌. فون‌ گریزهایم
مترجم: مهبد ایرانی طلب
ادب و نگارش ۲۱. ادب و نگارش (نشر)
مختصری‌ در فن‌ نویسندگی‌، شیوه‌ تحقیق‌، ترجمه‌،...
نویسنده: حسن احمدی گیوی
نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد) ۲۲. نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد) (نشر)
۲۳. کتابفروش کابل (نشر)
مترجم: زهره خلیلی
از سبزه تا ستاره ۲۴. از سبزه تا ستاره (نشر)
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
۲۵. یادنامه دکتر مهدی سمسار (نشر)
گردآورنده: علی دهباشی
شاخه های شوق ۲۶. شاخه های شوق (نشر)
به کوشش: علی دهباشی
۲۷. حافظ حافظه ماست (نشر)
آفتابی در میان سایه ای ۲۸. آفتابی در میان سایه ای (نشر)
جشن نامه ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی
نویسنده: سجاد آیدنلو، علیرضا مظفری
مصائب آقای ویراستار ۲۹. مصائب آقای ویراستار (نشر)
نویسنده: محسن باغبانی