مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه کتاب شناسی شیعه
موسسه کتاب شناسی شیعه
موسسه کتاب شناسی شیعه
آثار موجود در کتابخانه
شناختنامه مرحوم آیة الله سید ابو الحسن اصفهانی (م 1365 ق) ۱. شناختنامه مرحوم آیة الله سید ابو الحسن اصفهانی (م 1365 ق)
وسپان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۷ش.
در پرتو روضات ۲. در پرتو روضات (تألیف و نشر)
پنجاه مقاله در تراجم، کتابشناسی، نسخه شناسی و تاریخ
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.
نشر:
السید هبة الدین الحسینی الشهرستانی ۳. السید هبة الدین الحسینی الشهرستانی (نشر)
حیاته ونشاطه العلمی والاجتماعی (1302 - 1386هـ)
نویسنده: سید عبد الستار حسنی بغدادی
جرعه ای از دریا ۴. جرعه ای از دریا (نشر)
فهارس الشیعة ۵. فهارس الشیعة (نشر)
فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم ۶. فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم (نشر)
گردآورنده: احمد علی مجید حلی
۷. احوال و آثار میرفندرسکی (نشر)
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف ۸. گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف (نشر)
الدرجات الرفیعه في طبقات الإمامیّة من الشیعة ۹. الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة (نشر و اشراف)
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
• الدرجات الرفیعه في طبقات الإمامیّة من الشیعة، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش. برابر 2016م.، 2 جلد، محقق: محمد جواد محمودی، با تعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی
تنهای شکیبا ۱۰. تنهای شکیبا (نشر)
تأسیس الشیعة الکِرام لعلوم الإسلام ۱۱. تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام (نشر و اشراف)
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
• تأسیس الشیعة الکِرام لعلوم الإسلام، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش.، 2 جلد، محقق: محمد جواد محمودی، با تعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی
آیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی ۱۲. آیةالله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (نشر)
الحارث الهمدانی ۱۳. الحارث الهمدانی (نشر و تحقیق)
نویسنده: محمدحسن کاظم محیی الدین
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.
الصُّحُفُ المُطَهَّرَة ۱۴. الصحف المطهرة (نشر)
فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني ۱۵. فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني (نشر)
احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی ۱۶. احوال و آثار بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی (نشر)
نویسنده: محمدکاظم رحمتی
زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی ۱۷. زندگانی حضرت آیة الله چهار سوقی (نشر)
حدیث نصر ۱۸. حدیث نصر (نشر)
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی ۱۹. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی (نشر)
یک قصه از حیات ۲۰. یک قصه از حیات (نشر)
احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء ۲۱. احوال، افکار و آثار علامه شیخ محمّد حسین کاشف الغطاء (نشر)
الشیعة وفنون الإسلام ۲۲. الشیعه و فنون الاسلام (نشر و اشراف)
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
• الشیعة وفنون الإسلام، موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۴۴۱ق. برابر ۱۳۹۸ش.، محقق: محمد جواد محمودی، مراجعة وتعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی
آموزگار فقاهت ۲۳. آموزگار فقاهت (نشر)
سیمای صالحان ۲۴. سیمای صالحان (نشر)
آشنایی با مدرسه چهارباغ اصفهان و پنجاه تن از فرزانگان آن
نویسنده: مهدی باقری سیانی
صدرنامه ۲۵. صدرنامه (نشر)
احوال و آثار آیة الله العظمی سیّد صدرالدین صدر (م 1373 ق) و فرزندش آیة الله سیّدرضا صدر(م1415 ق)
نابغة بغداد ۲۶. نابغه بغداد (نشر)
ذکری العلامة السیّد عبدالستار الحسني البغدادي
گردآورنده: محمد حسین الواعظ النجفی
احوال و آثار سیّد جلال الدّین حسینی ارموی ۲۷. محدّث نامه (نشر)
مستدرک الفقیه علی أمل الآمل وملحقاته ۲۸. مستدرک الفقیه علی أمل الآمل وملحقاته (نشر)
زیارت عاشورا از آغاز تا امروز ۲۹. زیارت عاشورا از آغاز تا امروز (نشر)
دائرة المعارف عمادزاده اصفهانی ۳۰. دائرة المعارف عمادزاده اصفهانی (نشر)
آئینۀ حق‌نما ۳۱. آئینۀ حق‌نما (نشر)
نویسنده: برخی از شاگردان غفران مآب (به سال 1231)
احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی ۳۲. احوال، آثار و افکار علّامه بیاضی (نشر)
نویسنده: حسین شهسواری
دیوان أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیهما السلام علی الروایة الصحیحة ۳۳. دیوان أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیهما السلام علی الروایة الصحیحة (نشر)
تذکرۀ مقیم:‌یادداشت‌ها و خطوط شماری از دانشمندان و مشاهیر قرن یازدهم ۳۴. تذکرۀ مقیم (نشر)
گردآورنده: محمد مقیم
قوام الدین محمد سیفی قزوینی: احوال، آثار و مجموعه آثار فارسی ۳۵. قوام الدین محمد سیفی قزوینی (نشر)