فهرست کتب چاپ فاکسیمیله
صفحه اصلی   /   فهرست کتب چاپ فاکسیمیله
فهرست کتب چاپ فاکسیمیله
جنگ مهدوی ۱. جنگ مهدوی
تاریخ کتابت از 753 قمری به بعد چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
تهیه فهرستها: مهدی قمی نژاد
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲. هزار حکایت صوفیان و...
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، نسخه برگردان: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار
کتاب سبعین مناقب ۳. کتاب سبعین مناقب
فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام
تحفة العراقین ۴. تحفة العراقین
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: علی صفری آق‌قلعه
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
۵. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: دکتر علی اشرف صادقی و استاد ایرج افشار، کاتب: علی بن احمد اسدی
۶. کتاب الوحشیات
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی
۷. المدخل الکبیر الی علم احکام النجوم
نویسنده: ابومعشر فلکی
معهد تاریخ العلوم العربیة والاسلامیة فی اطار جامعة فرانکفورت، فرانکفورت، ۱۴۰۵ق. برابر 1985م.، ویراستار: فؤاد سزگین، با مقدمه: فؤاد سزگین
دیوان لطف الله نیشابوری ۸. دیوان لطف الله نیشابوری
۹. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
المختارت من الرسائل ۱۰. المختارت من الرسائل
مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
• المختارات من الرسائل، انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران ۱۱. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
• فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
شرح التعرف لمذهب التصوف ۱۲. شرح التعرف لمذهب التصوف
نویسنده: اسماعیل مستملی بخاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی
الرسالة المحیطیة ۱۳. الرسالة المحیطیة
نویسنده: غیاث الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: یونس کرامتی
شرح المقدمة في الکلام ۱۴. شرح المقدمة في الکلام
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) ۱۵. مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده
۱۶. مجمل التواریخ و القصص
نویسنده: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
• مجمل التواریخ و القصص (تالیف سال 520 قمری، نسخه عکسی مورخ 751 (کتابخانه دولتی برلین)، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۷. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف)
نویسنده: عبدالله وصاف الحضره
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
۱۸. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۱۹. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
العروة الوثقی ۲۰. العروة الوثقی
في ما تعم به البلوی
نویسنده: آیة الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (صاحب عروه)
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 3 جلد، مصحح (ج.3): آیة الله سید حسین طباطبائی یزدی
• العروة الوثقی (نسخه برگردان)، The Open School، شیکاگو، ۱۳۳۷ق.
• العروة الوثقی مع تعیقات المرجع الدینی آیة الله العظمی الشیخ محمدالفاضل اللنکرانی، مرکز فقه الأئمة الأطهار، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
• العروة الوثقی فیما تعمُّ به البلوی، دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
دار السلام، چاپ دوم، ۱۳۳۰ق.
• العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله العظمی السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی، موسسه نشر جامعة المفید، چاپ اول، قم، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
• العروة الوثقی مع تعلیقة الامام الخمینی، کتابفروشی وجدانی، قم، ۱۴ رجب ۱۴۰۰ق.، با تعلیق: روح الله موسوی خمینی
دار السلام، بغداد، ۱۳۲۸ق.
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۸ش.
• العروة الوثقی مع تعلیقة سماحة آیة الله العظمی السید علی الحسینی السیستانی، دفتر حضرت آیت الله العظمی‌ سیستانی‌، چاپ اول، جمادی الاول ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
مدینة العلم، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
نشر میثم التمار، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۸ق.، 4 جلد
• العروة الوثقی وبهامشه المعالم الفقهیة، دارالتفسیر، قم، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد، به کوشش (ج.3): احسان مظفر
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، ۱۳۳۰ق.
• العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمیني، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۲ق. برابر ۱۳۸۰ش.، با تعلیق: روح الله موسوی خمینی
• العروة الوثقی مع تعلیقات آیة الله سید محمد فاطمی ابهری، دارالنشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، با تعلیق: آیة الله سید محمد فاطمی ابهری
• العروة الوثقی مع تعلیقه السید ابراهیم الحسینی الاصطهباناتی، دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۸ش.، محقق: سید محمدعلی حسینی اصطهباناتی، با تعلیق: آیة الله سید ابرهیم حسینی اصطهباناتی (میرزا آقا مجتهد)
• عروة الوثقی، مطبعة دارالسلام، بغداد، ۱۳۲۸ق.
انتشارات آیین دانش، چاپ اول، قم، ۱۴۳۷ق.، 5 جلد، با تعلیق: آیة الله سید یوسف مدنی تبریزی
نهج البلاغه ۲۱. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
• ترجمه و شرح نهج البلاغه، ۱۳۵۱ش.، 6 جلد، خطاط: طاهر خوشنویس
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
نامه فرهنگیان ۲۲. نامه فرهنگیان
نویسنده: محمد علی مصاحبی نائینی
• نامه فرهنگیان (چاپ عکسی از روی نسخه بخط مولف)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
منطق الطیر عطار ۲۳. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصرالله پورجوادی، با مقدمه: نصرالله پورجوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
تجارب السلف در تاریخ ۲۴. تجارب السلف در تاریخ
نویسنده: هندو شاه صاحبی نخجوانی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۲ق. برابر ۱۳۶۱ش.، به کوشش: حسن روضاتی
مثنوی معنوی ۲۵. مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۲۶. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره)
نویسنده: ثابت بن قره
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: پویان رضوانی
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۲۷. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۲۸. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة السجادیة الکاملة، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۳۲ق.، شارح: غالب عسیلی، با مقدمه: غالب عسیلی
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احمد سجادی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تیر ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
• الصحیفة السجادیة، The Open School
• صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، حجر، تهران، ۱۳۶۱ش.
• الصحیفة السجادیة الجامعة لادعیة، موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی فاضلی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، دار التراث الاسلامی، بیروت
• الصَّحیفَةُ السَّجّادِیَّةُ الْکامِلَةٌ، دارالبذرة، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
• الصحیفة السجادیة الکاملة، احمد الفهری، چاپ اول، سوریه، محقق: احمد فهری زنجانی
• الصحیفة السجادیة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۳ق.، محقق: کاظم مدیر شانه چی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: علی فاضلی
• الصحیفة الثانیة السجادیة، مطبعة النیل، مصر، 1904م.
• یادداشت‌هایی بر مصحف شریف شفیع و صحیفه سجادیه، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
دعاء کمیل ۲۹. دعاء کمیل
• دعای کمیل، شرکت سهامی انتشار، تهران، خطاط: فضل الله حسینی شیرازی
• ضیافت، آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، رمضان ۱۴۳۳ق. برابر مرداد ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: مجتبی حسینی
• شهاب ثاقب، موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، اشراف: علی محمد بروجردی، با مقدمه: دکتر عبدالحسین طالعی
اعلام نهج البلاغه ۳۰. اعلام نهج البلاغه
الشهاب في الحکم والآداب ۳۱. الشهاب في الحکم والآداب
نویسنده: الإمام العلامة ابي عبدالله محمد بن سلامة الشافعي
۳۲.
دعای اعتصام ۳۳. دعای اعتصام
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
• دعای اعتصام و دوازده امام خواجه نصیرالدین طوسی، موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش. برابر 2016م.
لوایح جامی ۳۴. لوایح جامی
دعای صباح ۳۵. دعای صباح
مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار ۳۶. مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار
الامامة و السیاسة ۳۷. الامامة و السیاسة
فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب ۳۸. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب
نویسنده: حسین بن محمد تقی النوری
مختصر المراسم العلویة ۳۹. مختصر المراسم العلویة
منتخب مرقعات خوشنویسی ۴۰. منتخب مرقعات خوشنویسی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۹۳ش.، به کوشش: کیانوش معتقدی
منتخب آثار نَسْخ، تعلیق، نستعلیق در نمایشگاه موزه رضا عباسی ۴۱. منتخب آثار نَسْخ، تعلیق، نستعلیق در نمایشگاه موزه رضا عباسی
نشر سبحان نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
تذکره انجمن ناصری ۴۲. تذکره انجمن ناصری
نویسنده: میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
اوراق زرین ۴۳. اوراق زرین
MESNEVI-i MANEVI ۴۴. MESNEVI-i MANEVI
مترجم: Derya Ors، Hicabi Kirlangic
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı، استانبول، 2015م.، 2 جلد
روضة الانوار ۴۵. روضة الانوار
نویسنده: خواجوی کرمانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: محمود عابدی، با تعلیق: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا ۴۶. مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا
نویسنده: محقق طباطبائی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش. برابر 2018م.، إعداد: سید محمدحسین حکیم
TASVIR ۴۷. TASVIR
KLASiK، استانبول، 2016م.
مصحف طاشقند ۴۸. مصحف طاشقند
الخطبة القاصعة ۴۹. الخطبة القاصعة
پندنامه جامی ۵۰. پندنامه جامی
رسائل الهی ۵۱. رسائل الهی
رساله جهادیه ۵۲. رساله جهادیه
مقدمة الاصول ۵۳. مقدمة الاصول
نویسنده: نظام الدین علیشاه بن حاجی بوکه اوبهی
• مقدمة الأصول، مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، به کوشش: محمدتقی حسینی
روزنامۀ سفر خراسان ۵۴. روزنامۀ سفر خراسان
سفارت نامه خوارزم ۵۵. سفارت نامه خوارزم
نویسنده: رضاقلی خان هدایت
• سفارت نامۀ خوارزم، کتابخانه طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.، به کوشش: علی حصوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: جمشید کیانفر
زیارت عاشورا از آغاز تا امروز ۵۶. زیارت عاشورا از آغاز تا امروز
نویسنده: سید مهدی محمودی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.
پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی ۵۷. پنجاه سال با دکتر مهدی بیانی
دو رساله فلسفی - عرفانی ۵۸. دو رساله فلسفی - عرفانی
«تحفۀ سلیمان» و «سؤال و جواب» به ضمیمۀ نسخه برگردان رسالۀ ترکی «عقاید اولیاء سبعه»
نویسنده: محمود بن برهان الدین زاهدی
مترجم: محمدرفیع زاهدی پیرزاده
• دو رسالۀ فلسفی - عرفانی، موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۱ش.، مصحح: محمد سوری و مهدی عسگری