اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجید غلامی جلیسه
مجید غلامی جلیسه
مجید غلامی جلیسه
آثار موجود در کتابخانه
پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1) ۱. پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1)
مجموعه مقالاتی در سند پژوهی و نسخه شناسی صحیفه سجادیه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۲. تاریخ چاپ سنگی اصفهان
کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیث شیعه ۳. کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیث شیعه (تألیف و کوشش در نشر)
انتشارات عطف، چاپ اول، قم، دی ۱۳۹۴ش.
محمّد علی تربیت ۴. محمّد علی تربیت
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
مسیح ثقفی ۵. مسیح ثقفی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
تصحیح و تحقیق:
فهرست کتاب‌های چاپی (سربی، سنگی) کتابخانۀ سلطنتی ایران ۶. فهرست کتاب‌های چاپی (سربی، سنگی) کتابخانۀ سلطنتی ایران (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: اسماعیل شیخ المشایخ امیرمعزی
نشر وراقان، چاپ اول، قم، ۱۴۰۲ش.، ویراستار: میترا حسنی
ویراستاری و مقدمه:
رساله جهادیه ۷. رساله جهادیه (مقدمه)
نشریات:
۱. شرافت الدین (مدير داخلى)
ویژه نامه کنگره بین المللی علامه شرف الدین
میراث ۲. میراث (سردبیر)
آثاری درباره مجید غلامی جلیسه:
۱. سرآغاز چاپ قرآن در ایران ـ مجید جلیسه
أخبار
۱. سرآغاز چاپ قرآن در ایران ـ مجید جلیسه
همچنین نگاه کنید
میراث میراث (عضو)
شرافت الدین شرافت الدین (مدير داخلى)