اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات)
میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات)
آثار موجود در کتابخانه
عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار ۱. عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار
• قم، ۱۴۰۴ق.، 10 جلد، محقق: غلام رضا مولانا بروجردی، مصحح: غلام رضا مولانا بروجردی
مطبعة مهر، قم، ۱۳۹۸ق.، 2 جلد، محقق: آیة الله سید علی حسینی میلانی
مدرسة الامام مهدی(عج)، قم، ۱۴۰۶ق.، 9 جلد
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، موسسه نشر نفائس مخطوطات، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۳۸ش.، 6 جلد
آثاری درباره میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات):
میر حامد حسین ۱. میر حامد حسین
بازخوانى حيات علمى علامه مير حامد حسين هندى و «الدرر السنیة» ۲. بازخوانى حيات علمى علامه مير حامد حسين هندى و «الدرر السنیة»
نویسنده: سید جواد موسوی