اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد مهدوی دامغانی
احمد مهدوی دامغانی
احمد مهدوی دامغانی
آثار موجود در کتابخانه
حاصل اوقات ۱. حاصل اوقات
مجموعه‌ای‌ از مقالات‌ استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی
سرشناسه: احمد مهدوی دامغانی
به کوشش: علی محمد سجادی
چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو ۲. چهار مقاله درباره مولی المولی علی (ع) و داستان ضامن آهو
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
شاهدخت والاتبار شهربانو ۳. شاهدخت والاتبار شهربانو
والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد- علیهما السلام-
• ضمیمه آینه میراث- 16، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
در برف پیری ۴. در برف پیری
گردآورنده: سعید واعظ، سید علی محمد سجادی
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۰ش.
تصحیح و تحقیق:
المجدی فی انساب الطالبیین ۵. المجدی فی انساب الطالبیین (تصحیح)
نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر ۶. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر (تحقیق و تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
۷. کتاب الوحشیات (با پیشگفتار)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب
الخطبة القاصعة ۸. الخطبة القاصعة (مقدمه)
تاریخ جمع قرآن کریم ۹. تاریخ جمع قرآن کریم (مقدمه)
نویسنده: محمد رضا جلالی نائینی
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۰ش.
مقالات موجود در سایت:
ذکر جمیل نورانی ۱. ذکر جمیل نورانی
اسناد:
نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی ۱. نامه استاد احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی
نامه احمد مهدوی دامغانی از فیلادلفیا در تاریخ 12 شعبان 1415 ۲. نامه احمد مهدوی دامغانی از فیلادلفیا در تاریخ 12 شعبان 1415
نامه احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی ۳. نامه احمد مهدوی دامغانی به محقق طباطبائی