اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی فاضلی
علی فاضلی
آثار موجود در کتابخانه
میراث قرآنی شیعه ۱. میراث قرآنی شیعه
تراث الشیعة القرآنی ۲. تراث الشیعة القرآنی
تصحیح و تحقیق:
ترجمه صحیفه سجادیه ۳. الصحیفة السجادیّة الکاملة (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
الفوائد المکیة: شرح الاستبصار ۴. الفوائد المکیة (تصحیح)
نویسنده: محمدامین استرآبادی
• الفوائد المکیة: شرح الاستبصار، مرکز فقه الأئمة الأطهار، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ش.
۵. (تحقیق)
آئینۀ حق‌نما ۶. آئینۀ حق‌نما (تصحیح و تحقیق)
نویسنده: برخی از شاگردان غفران مآب (به سال 1231)
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، 2 جلد