اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لویس صلیبا
لویس صلیبا
آثار موجود در کتابخانه
۱. المعراج من منظور الادیان المقارنة
دراسه لمصادره السابقه للاسلام و الابحاث المستشرقین فیه
دار و مکتبة بیبلیون، چاپ دوم، ویرایش اول، ، 2009م.، با مقدمه: جوزف قزی
۲. الفلسفة والعلوم الیهودیة جسر تواصل بین العرب والغرب
• تاریخ الفلسفة والعلوم الیهودیة فی ارض الاسلام، دار و مکتبة بیبلیون، ، 2007م.
الصمت فی الیهودیة ۳. الصمت فی الیهودیة
تقالید فی التوراة والتلمود وعند النبی ایلیا والحسیدیم
دار و مکتبة بیبلیون، چاپ اول، ، 2009م.، با مقدمه: امیل عقیلی
تاریخ الصهیونیة فی ارض الاسلام ۴. تاریخ الصهیونیة فی ارض الاسلام
• یقظة العالم الیهودی و من تاریخ الصهیونیة فی ارض الاسلام، دار و مکتبة بیبلیون، ، 2007م.
اقدم کتاب فی العالم ۵. اقدم کتاب فی العالم
ریک ویدا دراسة،ترجمة وتعلیقات
سرشناسه: وداها. ریگ‌ ودا.عربی
دار و مکتبة بیبلیون، چاپ دوم، ، 2007م.
یادداشت‌ها:
یادداشت یادبود کتابخانه از لویس صلیبا ۱. یادداشت یادبود کتابخانه از لویس صلیبا
همچنین نگاه کنید
میراث ابوریحان بیرونی میراث ابوریحان بیرونی