اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باقر خسروشاهی
باقر خسروشاهی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام ۱. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام (تحقیق)
نویسنده: سید هاشم بحرانی
• غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام، عزیزی، قم، ۱۴۳۱ق.، 7 جلد، اشراف: آیت الله سید رضا صدر
اشراف و نشر:
صدرنامه ۲. صدرنامه (کوشش در نشر)
احوال و آثار آیة الله العظمی سیّد صدرالدین صدر (م 1373 ق) و فرزندش آیة الله سیّدرضا صدر(م1415 ق)
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ش.
نشریات:
۱. نور علم (مدير مسئول)
نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
همچنین نگاه کنید
نور علم نور علم (مدير مسئول)