اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جواد بشری
جواد بشری
جواد بشری
آثار موجود در کتابخانه
متون ایرانی ۱. متون ایرانی
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
احوال شیخ اجل سعدی ۲. احوال شیخ اجل سعدی
انتشارات تک برگ، چاپ اول، ۱۳۹۸ش.
توفیق، روزنامه‌نگار و مجموعه‌دار ایرانی در استانبول ۳. توفیق، روزنامه‌نگار و مجموعه‌دار ایرانی در استانبول
نشر وراقان، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
تصحیح و تحقیق:
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) ۴. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) (تصحیح و مقدمه)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.