اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلمان ساکت
سلمان ساکت
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
قرّة العین ۱. قرّة العین (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: قاضی اوش
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، مصحح: زهرا محمودی