اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   أحمد الشیّخ خلف آل عصفور
أحمد الشیّخ خلف آل عصفور
آثار موجود در کتابخانه
حصائل الایام ۱. حصائل الایام
• حصائل الایام: کشکول متفرقات سماحة العلامة الشیخ احمد الشیخ خلف آل عصفور «قدس سره»، دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۴۴۱ق. برابر ۱۳۹۹ش. برابر 2020م.، اعداد: حسین ابراهیم و محمود طرّاده