کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب
کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب
عنوان برابر: ایمان‌ ابی‌ طالب‌
زبان: عربی
نویسنده: شمس الدین ابی علی فخار بن معد موسوی
سرعنوان موضوعی: ابوطالب بن عبدالمطلب، 91؟- 3 سال قبل از هجرت
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎5‎/‎6‎ ‎/‎‎‎‎‎م‎8‎8‎ ‎الف‎9
کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب
کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب
مطبعة العلویة، نجف، ۱۳۵۱ق.
شرح پدیدآور: شمس‌‌الدین‌ ‌ابی‌‌علی‌ فخار بن‌ معد ‌الموسو‌ی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه:ص.۱۱۹ـ۱۲۴.
فارسی این کتاب با نام "‌ایمان‌ ‌ابی‌طالب‌: ‌المعروف‌ بکتاب‌ "‌الحجه‌ ‌علی‌ ‌الذ‌ا‌هب‌ ‌الی‌ تکفیر ‌ابی‌طالب‌"" در سال ۱۳۶۷ توسط انتشارات سید الشهدا منتشز شد.