کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   آموزش و پرورش   /   محدّث نامه
محدّث نامه
زبان: فارسی
گردآورنده: علی صادق زاده وایقان
رده کنگره: ‎L‎B‎ ‎1‎7‎7‎8‎/‎4
احوال و آثار سیّد جلال الدّین حسینی ارموی
احوال و آثار سیّد جلال الدّین حسینی ارموی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۰ش.
شرح پدیدآور: محدّث‌نامه، احوال و آثار سیّد جلال الدین حسینی ارموی (۱۳۲۳-۱۳۹۹ ق.) بر اساس ۱۲۰۰ برگ سند نویافته با اطلاعاتی دربارۀ ادارۀ فرهنگ آذربایجان، کتابخانۀ ملّی ایران و دانشگاه تهران؛ تألیف: علی صادق زاده وایقان؛ با مقدمۀ مهدی محقق.
با مقدمه: دکتر مهدی محقق
رده دیویی: ۳۷۸/۱۲۰۹۵۵
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۶-۵۹-۷۰۰۳-۶۰۰-۹۷۸
اهدا کننده: موسسه کتاب شناسی شیعه
همچنین نگاه کنید
علی صادق زاده وایقان علی صادق زاده وایقان (گردآورنده)
دکتر مهدی محقق دکتر مهدی محقق (با مقدمه)
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه (ناشر)