اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زابینه اشمیتکه
زابینه اشمیتکه
زابینه اشمیتکه
آثار موجود در کتابخانه
۱. lettres echangees entre henry corbin et vladimir ivanow
۲. The Theoloqy of al - Allama al - Hilli
Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context ۳. Al-Sarif al-Murtadas Oeuvre and Thought in Context
نویسنده: دکتر حسن انصاری
• ecological paper، اسپانیا، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
خلاصة النظر ۴. خلاصة النظر (تحقیق و مقدمه)
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه ۵. اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی (تحقیق)
نویسنده: نجم الدین کاتبی قزوینی
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: رضا پورجوادی، با تعلیق: سعد ابن کمونه
مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) ۶. مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) (تصحیح و مقدمه)
مترجم مقدمه: احمد رضا رحیمی ریسه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: رضا پورجوادی، مصحح: رضا پورجوادی
شرح المقدمة في الکلام ۷. شرح المقدمة في الکلام (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: نجیب الدین ابوالقاسم حسینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: دکتر حسن انصاری، با مقدمه: دکتر حسن انصاری
ویراستاری و مقدمه:
التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری) ۸. التجرید فی اصول الفقه (مقدمه و اشراف و نشر)
چاپ نسخه برگردان براساس نسخه کتابخانه بادلیان (شماره مجموعه عربی 103 e)
نویسنده: محمود ملاحمی خوارزمی
• التجرید فی اصول الفقه (کتابی در اصول فقه از مکتب معتزلیان خوارزم در اوائل سده ششم قمری)، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، اشراف: دکتر حسن انصاری و محمدصادق سجادی و سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، با مقدمه: دکتر حسن انصاری
اشراف و نشر:
۹. تحفة المتکلمین فی الرد علی الفلاسفة
الفائق فی اصول الدین ۱۰. الفائق فی اصول الدین
آثار ترجمه شده:
آراء عقيدتی [خاندان] بنی العود (ابتدای قرن هشتم هجری/ چهاردهم ميلادی) ۱۱. آراء عقيدتی [خاندان] بنی العود (ابتدای قرن هشتم هجری/ چهاردهم ميلادی)
تحلیلی از دست‌نویس Arab F.64 کتابخانه بادلیان آکسفورد
مترجم: سید محسن موسوی اصفهانی
فیلسوف یهودی بغداد ۱۲. فیلسوف یهودی بغداد
نویسنده: رضا پورجوادی
مترجم: جواد قاسمی
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.، ویراستار: حمید عطایی نظری