اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی‌اکبر صفری
علی‌اکبر صفری
علی‌اکبر صفری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی ۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی
کلبه شروق، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
آموزگار فقاهت ۲. آموزگار فقاهت
اشراف و نشر:
حاصل عمر ۳. حاصل عمر (کوشش در نشر)
دفتر فرهنگ معلولین، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، به کوشش: عبدالله امینی پور
یادداشت‌ها:
۱. کتابشناسی بحار الانوار به قلم شاگرد علامه مجلسی