اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی‌اکبر صفری
علی‌اکبر صفری
علی‌اکبر صفری
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی ۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکز بررسی‌های اسلامی
کلبه شروق، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
آموزگار فقاهت ۲. آموزگار فقاهت
تصحیح و تحقیق:
سفرنامه حج ۳. سفرنامه حج (تصحیح)
نویسنده: محمد حسین شمس العلماء گرکانی
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.
سفرنامه عتبات عالیات و هند ۴. سفرنامه عتبات عالیات و هند (تصحیح)
نویسنده: محمد حسین شمس العلماء گرکانی
نشر دانش حوزه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ش.
اشراف و نشر:
حاصل عمر ۵. حاصل عمر (کوشش در نشر)
دفتر فرهنگ معلولین، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، به کوشش: عبدالله امینی پور
یادداشت‌ها:
۱. کتابشناسی بحار الانوار به قلم شاگرد علامه مجلسی