مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
تاریخ سکه ۱. تاریخ سکه (نشر)
فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۲. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (نشر)
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی ۳. نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
لغت نامه دهخدا ۴. لغت نامه دهخدا (نشر)
نویسنده: علی اکبر دهخدا
تطبیق تقاویم ۵. تطبیق تقاویم (نشر)
١٣٤٦-١٤٠١ هجری قمری = ١٣٠٦-١٣٥٩ هجری شمسی = ١٩٢٧-١٩٨١ م
گردآورنده: محمد قلی جوانشیر خوئی ، ایرج ملک‌پور، محمد رضا صیاد
تفسیر جوامع الجامع ۶. تفسیر جوامع الجامع (نشر)
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم ۷. شرح غرر الحکم و درر الکلم (نشر)
الحکمة الخالدة ،جاویدان خرد ۸. الحکمة الخالدة (نشر)
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ۹. فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
گردآورنده: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده جلد 3: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (نشر)
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
گردآورنده جلد 20: سید محمدحسین حکیم
۱۱. نمیرم از این پس که من زنده ام (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (هزاره‌ تدوین‌ شاهنامه‌) دی‌ ماه‌ ۱۳۶۹ - دانشگاه‌ تهران‌
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (۱۳۶۹: تهران‌)
به کوشش: غلامرضا ستوده
۱۲. تحلیل اشعار ناصر خسرو (نشر)
به انضمام پنج پیوست
سرشناسه: مهدی محقق
نویسنده: دکتر مهدی محقق
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۱۳. جوامع الحکایات و لوامع الروایات (نشر)
نویسنده: محمد عوفی
۱۴. عروض سیفی و قافیه جامی (نشر)
به کوشش: محمد فشارکی
۱۵. مبانی جرم شناسی (نشر)
نویسنده: مهدی کی نیا
شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) ۱۶. شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) (نشر)
اساس الإقتباس ۱۷. اساس الإقتباس (نشر)
سرشناسه: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
خلاصة التواریخ ۱۸. خلاصة التواریخ (نشر)
نویسنده: احمد منشی قمی
التحصیل ۱۹. التحصیل (نشر)
نویسنده: بهمنیار
علم کلام ۲۰. علم کلام (نشر)
نویسنده: احمد صفائی
مقولات و آراء مربوط به آن ۲۱. مقولات و آراء مربوط به آن (نشر)
شرح دعاء الصباح ۲۲. شرح دعاء الصباح (نشر)
حکمة الاشراق ۲۳. ترجمه و شرح حکمة الاشراق (نشر)
نویسنده: جعفر سجادی
بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان ۲۴. بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان (نشر)
دو فیلسوف اسلامی خواجه نصیر طوسی و امام فخر رازی
نویسنده: حسن حسنی
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۲۵. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای (نشر)
۲۶. فلسفه عمومی (نشر)
نویسنده: پل فولیکه
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
تحقیق در حقیقت علم ۲۷. تحقیق در حقیقت علم (نشر)
منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی) ۲۸. منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی) (نشر)
ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی ۲۹. ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی (نشر)
نویسنده: حسن ملکشاهی
منطق ۳۰. منطق (نشر)
تئوری تحقیق
مترجم: علی شریعتمداری
انسان در جستجوی معنی ۳۱. انسان در جستجوی معنی (نشر)
مترجم: اکبر معارفی
وضع و شرایط روح علمی ۳۲. وضع و شرایط روح علمی (نشر)
القبسات ۳۳. القبسات (نشر)
۳۴. حسب حال یک دانشجوی کهنسال (نشر)
تفصیل خطابه مراسم اعطای دکتری افتخاری رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران
نویسنده: حسن حبیبی
الایضاح ۳۵. الایضاح (نشر)
۳۶. تاریخ احمد شاهی (تاریخ‌ تشکیل‌ اولین‌ حکومت‌ افغانستان‌) (نشر)
النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی ۳۷. ترجمه النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی (نشر)
مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ۳۸. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (نشر)
تاریخ طب در ایران ۳۹. تاریخ طب در ایران (نشر)
النجاة من الغرق فی بحر الضلالات ۴۰. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات (نشر)
نویسنده: ابوعلی سینا
نهج البلاغه و میراث های مکتوب آن در دانشگاه تهران ۴۱. نهج البلاغه و میراث های مکتوب آن در دانشگاه تهران (نشر)
نویسنده: ابراهیم دیباجی
مدیریت یادمانه ها (آرشیو) ۴۲. مدیریت یادمانه ها (آرشیو) (نشر)
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۴۳. مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی (نشر)