خبرها
صفحه اصلی   /   خبرها   /   نشریات   /   کتاب شیعه (ویژه اجازات)، آماده انتشار
شنبه 3 خرداد 1393 ساعت 07:18 ق.ظ
کتاب شیعه (ویژه اجازات)، آماده انتشار
کتاب شیعه (ویژه اجازات)، آماده انتشار
مجله کتاب شیعه، شماره‌ای را به اجازات اختصاص داده است. مؤسسه کتابشناسی شیعه در حال نهایی سازی این شماره برای انتشار است. سردبیر این شماره، محقق ارجمند جناب آقای محسن صادقی این شماره را در بخش های زیر و مقالات مندرج تدوین نموده است:

۱. بخش مقالات:
سرمقاله؛ عبدالحسین طالعی/ محسن صادقی
إجازة الحدیث، حقیقتها وأثرها وطریقة إحیائها (المسیر والمصیر)؛ سید محمدرضا حسینی جلالی
تقیه در عمل: سفرهای بهاءالدین عاملی در قلمرو عثمانی؛ دون استوارت/ محمد کاظم رحمتی
نکاتی درباره اجازات بحارالأنوار؛ سید ابوالحسن علوی
نگاهی نو به خواستگاه baccalaureate؛ آر. وای. اِبید و ام. جی. ال. یانگ/ حمید باقری
گونه‌ها و کارکردهای اجازات حدیثی در سده دوازدهم در ایران؛ زابیتکه اشمیتکه/ حمید باقری
مجمع تألیف الفت؛ مهدی رضوی
مستدرک اجازات فهرستگان؛ علی صدرایی خویی
کتاب اجازات سید حسین کرکی، نخستین کتاب اجازات شیعه؛ علی صدرایی خویی
اجازه به مثابه گونه‌ای ادبی؛ محمد کاظم رحمتی

۲. بخش اجازات:
اجازه ابن خالویه نحوی؛ به کوشش رضا مختاری
اجازه ای تازه یاب از ابن ابی جمهور احسائی؛ به کوشش احمد رضا رحیمی ریسه
سه اجازه دیگر از ابن ابی جمهور احسائی؛ به کوشش عبدالله غفرانی
اجازات شیخ بهاءالدین عاملی؛ به کوشش محمود ملکی
دو اجازه از سید علی خان مدنی؛ به کوشش علی فاضلی
دو اجازه از محمدصالح بن محمدمؤمن استرابادی؛ به کوشش سید مهدی شیخ الاسلامی
کتاب الإجازات، اجازات نثار حسین عظیم آبادی؛ به کوشش علی فاضلی
اجازه شیخ نعمة غول؛ به کوشش محمد سمامی/ محمد تقی آل فقیه
اجازات شیخ محمد مهدی شرف الدین شوشتری؛ به کوشش عبدالحسین جواهرکلام
اجازه نامه آیة الله سید محمود خوانساری؛ به کوشش سید مهدی موسوی

۳. بخش تقد و معرفی کتاب شامل معرفی کتابهای ذیل:
الإجازة الکبیرة، اجازات علامه بحرالعلوم، اجازات دکتر حسین علی محفوظ، الإجازة العزیزة، اجازات علمای بحرین، الإجازات العلمیة عند المسلمین، رسالة أبي غالب الزراري، الروضة البهیة في الإجازة الشفیعیة
به قلم علی اکبر صفری، محمد حسین نجفی و سید مهدی موسوی

۴. کتاب پیوست:
اجازه شیخ عبدالله سماهیجی؛ به کوشش محمد کاظم محمودی
منبع: الاثر
همچنین نگاه کنید
محسن صادقی محسن صادقی
موسسه کتاب شناسی شیعه موسسه کتاب شناسی شیعه
آخرین خبرها