مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب
آثار موجود در کتابخانه
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۱. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن (تألیف و نشر)
نشر:
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۲. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) (نشر)
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۳. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) (نشر)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی
مترجم مقدمه: مصطفی امیری
کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) از 1160- 1386ه ش/ 1195- 1428ه/ 1781- 2007م ۴. کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 25 ۵. تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره (نشر)
کتاب المعتمد فی اصول الدین ۶. کتاب المعتمد فی أصول الدین (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 23 ۷. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی (نشر)
از نسخه های استانبول ۸. از نسخه های استانبول (نشر)
دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان
نویسنده: محمد عمادی حائری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
ضمیمه آینه میراث- 30 ۹. شکوه و جاودانگی (نشر)
جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی
نویسنده: یوسف هادی
مترجم: اکبر ایرانی قمی
۱۰. فتح السبل (نشر)
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس ۱۱. فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس (نشر)
سرشناسه: مدرسه امام صادق (ع)، چالوس
به کوشش: محمود طیار مراغی
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ ۱۲. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ (نشر)
معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) ۱۳. تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) (نشر)
سرشناسه: محمد یوسف بن خواجه بقا منشی
نویسنده: محمد یوسف منشی
هفت دیوان محتشم کاشانی ۱۴. هفت دیوان محتشم کاشانی (نشر)
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: محتشم کاشانی
۱۵. النظامیة فی مذهب الإمامیة (نشر)
متن کلامی فارسی قرن دهم ه.ق.
نویسنده: محمد بن احمد خواجگی شیرازی
بدایع الملح ۱۶. نوهای نمکین (نشر)
۱۷. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات (نشر)
ارج نامه حبیب یغمایی ۱۸. ارج نامه حبیب یغمایی (نشر)
سبع رسائل ۱۹. رساله الزوراء (نشر)
۲۰. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی (نشر)
سرشناسه: اعلا خان افصح زاده
نویسنده: اعلا خان افصح زاده
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) ۲۱. جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) (نشر)
۲۲. تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن) (نشر)
سرشناسه: یعقوب بن حسن سراج شیرازی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی، استاد ایرج افشار
نویسنده: یعقوب سراج شیرازی
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) ۲۳. جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) (نشر)
۲۴. خرابات (نشر)
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) ۲۵. بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) (نشر)
سرشناسه: بخشی از تفسیری کهن به پارسی
نویسنده: ناشناس
لطایف الأمثال و طرایف الاقوال ۲۶. لطایف الأمثال و طرایف الاقوال (نشر)
شرح فارسی 281 مثل عربی
سرشناسه: محمد بن محمد رشید وطوط
نویسنده: رشیدالدین وطواط
تاریخ آل سلجوق در آناطولی ۲۷. تاریخ آل سلجوق در آناطولی (نشر)
سرشناسه: تاریخ آل سلجوق در آناطولی
نویسنده: ناشناس
نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) ۲۸. نزهة الزاهد (ادعیه مأثوره از امامان معصوم ـ علیه السلام ـ با توضیحات فارسی از سده ششم) (نشر)
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) ۲۹. مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) (نشر)
سرشناسه: محمد علی بن محمد زمان رشوند
نویسنده: محمدعلی رشوند
تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر ۳۰. تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر (نشر)
در شرح حکمرانی امیر حیدر در بخارا،محمد علی خان در خوقند و جهانگیر خواجه در کاشغر
سرشناسه: میرزا شمس بخارایی
نویسنده: میرزا شمس بخارایی
دیوان حزین لاهیجی ۳۱. دیوان حزین لاهیجی (نشر)
عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات) ۳۲. عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات) (نشر)
سرشناسه: علینقی بن احمد بهبهانی
نویسنده: علینقی بهبهانی
حکمت خاقانیه ۳۳. حکمت خاقانیه (نشر و تصحیح)
شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
نویسنده: فاضل هندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی
سفرنامه گوهر مقصود ۳۴. سفرنامه گوهر مقصود (نشر)
خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر
سرشناسه: مصطفی تهرانی
نویسنده: مصطفی تهرانی
ظفرنامه خسروی ۳۵. ظفرنامه خسروی (نشر)
شرح حکمروایی سید امیر نصالله بهادر سلطان بن حیدر(1277 ـ 1242 هـ.ق)در بخارا و سمرقند
سرشناسه: ظفرنامه خسروی
نویسنده: ناشناس
خانقاه ۳۶. خانقاه (نشر)
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
نویسنده: فقیر شیرازی
راهنمای تصحیح متون ۳۷. راهنمای تصحیح متون (نشر)
نویسنده: جویا جهانبخش
منشآت میبدی ۳۸. منشآت میبدی (نشر)
سرشناسه: حسین بن معین الدین میبدی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی ۳۹. تحفة الفتی فی تفسیر سورة هل اتی (نشر)
سرشناسه: منصور بن محمد دشتکی
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
ترجمه فرحة الغری ۴۰. ترجمه فرحة الغری (نشر)
منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه ۴۱. منهاج الولایة فی شرح نهج البلاغه (نشر)
سرشناسه: عبدالباقی صوفی تبریزی‌
نویسنده: عبدالباقی صوفی تبریزی
تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض ۴۲. تائیه عبدالرحمن جامی (نشر)
جنگنامه کشم و جرون نامه ۴۳. جنگنامه کشم و جرون نامه (نشر)
نویسنده جرون نامه: قدری
ماهتاب شام شرق ۴۴. ماهتاب شام شرق (نشر)
گزاره‌ و گزینه‌ی‌ اندیشه‌شناسی‌ اقبال‌
نویسنده: محمد حسین ساکت
مجموعه آثار حسام الدین خویی ۴۵. مجموعه آثار حسام الدین خویی (نشر)
سرشناسه: حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ حسام خویی‌
نویسنده: حسام الدین خویی
شرح نهج البلاغه ۴۶. شرح نهج البلاغه (نشر)
روضة الانوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری) ۴۷. روضة الانوار عباسی (در اخلاق و شیوه کشورداری) (نشر)
سرشناسه: محمد باقر بن محمد مومن محقق سبزواری
نویسنده: ملا محمد باقر سبزواری
نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور ۴۸. نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور (نشر)
تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم ۴۹. تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم (نشر)
سرشناسه: شاهفور بن طاهر اسفراینی
نویسنده: شاهفور اسفراینی
رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری) ۵۰. رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تالیف حدود قرن نهم هجری) (نشر)
سرشناسه: ضیاء الدین بن سدید الدین جرجانی
نویسنده: ضیاءالدین جرجانی
۵۱. رسائل فارسی (نشر)
۵۲. نامه ها و منشآت جامی (نشر)
۵۳. جغرافیای حافظ ابرو (نشر)
سرشناسه: عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
دیوان مخلص کاشانی ۵۴. دیوان مخلص کاشانی (نشر)
سرشناسه: محمد مخلص کاشانی
شاعر: محمد مخلص کاشانی
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) ۵۵. جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) (نشر)
جواهرنامه نظامی ۵۶. جواهرنامه نظامی (نشر)
مجالس جهانگیری ۵۷. مجالس جهانگیری (نشر)
مجلس‌های‌ شبانه‌ دربار نورالدین‌ جهانگیر از ۲۴ رجب‌ ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان‌ ۱۰۲۰ه. ق‌/
نویسنده: عبدالستار لاهوری
ارج نامه ملک الشعراء بهار ۵۸. ارج نامه ملک الشعراء بهار (نشر)
نویسنده: علی میر انصاری
خزائن الأنوار و معادن الأخبار ۵۹. خزائن الأنوار و معادن الأخبار (نشر)
سفارت نامه خوارزم ۶۰. سفارت نامه خوارزم (نشر)
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ۶۱. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی (نشر)
به کوشش: منوچهر ستوده
نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران ۶۲. نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌ و جستارها به‌ پاس‌ زحمات‌ سی‌ ساله‌ فرانسیس‌ رشیار نسخه‌شناس‌ برجسته‌ فرانسوی‌
به کوشش: احمد رضا رحیمی ریسه
متن شناسی شاهنامه ی فردوسی ۶۳. متن شناسی شاهنامه ی فردوسی (نشر)
مجموعه‌ مقالات‌ در چگونگی‌ کتابت‌، چاپ‌، تحقیق‌ و تصحیح‌ شاهنامه‌ی‌ فردوسی‌
به کوشش: منصور رستگار فسایی
تحسین و تقبیح ثعالبی ۶۴. تحسین و تقبیح (نشر)
مترجم: محمد ساوی
تحفة العراقین ۶۵. تحفة العراقین (نشر)
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
کارنامه میراث ۶۶. کارنامه میراث (نشر و اشراف)
فهرست آثار و متون در دست تصحیح و انتشار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۷۴ش.
رباعیات حکیم خیام ۶۷. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (نشر)
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) ۶۸. جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) (نشر)
رسائل دهدار ۶۹. رسائل دهدار (نشر)
کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) ۷۰. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) (نشر)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۷۱. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. (نشر)
کتاب ایرانی ۷۲. کتاب ایرانی (نشر)
چهار مقاله‌ در مباحث‌ متن‌ پژوهی‌، نسخه‌ شناسی‌ و کتاب‌ آرایی‌
نویسنده: فرانسیس ریشار
مترجم: عبدالحمید روح بخشان
کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی ۷۳. کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی (نشر)
عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۷۴. عرفات العاشقین و عرصات العارفین (نشر)
انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع) ۷۵. انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع) (نشر)
سرشناسه: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی
نویسنده: محمد هادی مازندرانی
احیای حکمت ۷۶. احیای حکمت (نشر)
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
نویسنده: علیقلی قرچغای خان
رسائل حزین لاهیجی ۷۷. رسائل حزین لاهیجی (نشر)
سرشناسه: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
معرفت فلاحت ۷۸. معرفت فلاحت (نشر)
دوازده باب کشاورزی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: عبدالعلی بیرجندی
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۷۹. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول (نشر)
دیوان فهمی استرآبادی ۸۰. دیوان فهمی استرآبادی (نشر)
نویسنده: فهمی استرآبادی
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) ۸۱. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) (نشر)
ارج نامه غلامحسین یوسفی ۸۲. ارج نامه غلامحسین یوسفی (نشر)
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: محمد جعفر یاحقی
لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام ۸۳. لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام (نشر)
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
نزهة الانفس و روضة المجلس ۸۴. نزهة الانفس و روضة المجلس (نشر)
نویسنده: محمدبن علی ابن حمدان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار ۸۵. تفسیر الشهرستانی المسمی مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار (نشر)
اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت ۸۶. اشراق اللاهوت فی نقد شرح الیاقوت (نشر)
روضة المنجمین ۸۷. روضة المنجمین (نشر)
تاریخ عالم آرای امینی ۸۸. تاریخ عالم آرای امینی (نشر)
شرح حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق ۸۹. ارشاد در معرفت و وعظ و اخلاق (نشر)
تاریخ سلاطین کرت ۹۰. تاریخ سلاطین کرت (نشر)
دیوان اشراق ۹۱. دیوان اشراق (نشر)
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) ۹۲. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) (نشر)
جواهر الاخبار ۹۳. جواهر الاخبار (نشر)
بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق
سرشناسه: بوداق منشی قزوینی
نویسنده: بوداق منشی قزوینی
ارج نامه محمد معین ۹۴. ارج نامه محمد معین (نشر)
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: محمد غلامرضایی
۹۵. سعادت نامه (نشر)
سرشناسه: علی بن جمال الاسلام یزدی
نویسنده: علی یزدی
زبور آل داود ۹۶. زبور آل داود (نشر)
(شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه)
سرشناسه: محمد هاشم بن محمد مرعشی
نویسنده: سلطان هاشم میرزا
الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۹۷. الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم (نشر)
دقائق التأویل و حقایق التنزیل ۹۸. دقائق التأویل و حقائق التنزیل (نشر)
DAQAEQ AL-TAVIL VA HAQAEQ AL-TANZIL
نویسنده: ابوالمکارم محمود بن ابی المکارم حسنی واعظ
پژوهش: جویا جهانبخش
جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) ۹۹. جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) (نشر)
ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) ۱۰۰. ترجمه کتاب النجارة (در هندسه عملی) (نشر)
مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» ۱۰۱. مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» (نشر)
نویسنده: محمدیار
مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی ۱۰۲. مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی (نشر)
شاهنامه از دست نویس تا متن ۱۰۳. شاهنامه از دست نویس تا متن (نشر)
جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن
نویسنده: جلال خالقی مطلق
ارج نامه صادق کیا ۱۰۴. ارج نامه صادق کیا (نشر)
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: عسکر بهرامی
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور ۱۰۵. اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور (نشر)
قرآن کریم ۱۰۶. قرآن کریم (نشر)
مجموعه رسائل و مصنفات ۱۰۷. مجموعه رسائل و مصنفات (نشر)
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
اخبار ولاة خراسان ۱۰۸. اخبار ولاة خراسان (نشر)
بیان الحقایق ۱۰۹. بیان الحقایق (نشر)
مجموعه هفده رساله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار) ۱۱۰. جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار) (نشر)
کتابشناسی فردوسی و شاهنامه ۱۱۱. کتابشناسی فردوسی و شاهنامه (نشر)
از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385
گردآورنده: استاد ایرج افشار
الاربعینیات لکشف انوار القدسیات ۱۱۲. الاربعینیات لکشف انوار القدسیات (نشر)
نویسنده: قاضی سعید قمی
ضمیمه آینه میراث- 14 ۱۱۳. از آدم تا آباقا (نشر)
برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی
نویسنده: چارلز ملویل
مترجم: محمد رضا طهماسبی
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ۱۱۴. جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) (نشر)
مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه ۱۱۵. مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه (نشر)
شرح نظم الدر ۱۱۶. شرح نظم الدر (نشر)
شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور ۱۱۷. المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور (نشر)
تحفة السلاطین (منطق فارسی) ۱۱۸. تحفة السلاطین (منطق فارسی) (نشر)
تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ۱۱۹. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق (نشر)
مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) ۱۲۰. مناظره بحرالعلوم سید محمد مهدی بروجردی طباطبایی (1212 ه. ق) با یهودیان ذوالکفل (گزارش های عربی و فارسی) (نشر)
مترجم مقدمه: احمد رضا رحیمی ریسه
دیوان قائمیات ۱۲۱. دیوان قائمیات (نشر)
نویسنده: حسن محمود کاتب
پژوهشهایی در تاریخ علم ۱۲۲. پژوهشهایی در تاریخ علم (نشر)
مقالاتی درباره تاریخ ریاضیات، نجوم، مکانیک و پزشکی
گردآورنده: جعفر آقایانی چاوشی
سندباد نامه ۱۲۳. سندباد نامه (نشر)
دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور ۱۲۴. دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور (نشر)
تاریخ رشیدی ۱۲۵. تاریخ رشیدی (نشر)
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) ۱۲۶. جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) (نشر)
سلم السماوات ۱۲۷. سلم السماوات (نشر)
ثواقب المناقب اولیاء الله ۱۲۸. ثواقب المناقب اولیاء الله (نشر)
نویسنده: عبدالوهاب‌ بن جلال‌ الدین محمد همدانی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۱۲۹. رساله جلدسازی (طیاری جلد) (نشر)
نویسنده: یوسف حسین
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) ۱۳۰. جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) (نشر)
زاد المسافر ۱۳۱. زاد المسافر (نشر)
نویسنده: ناصرخسرو
شارح لغات و اصطلاحات: اسماعیل عمادی حائری
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی ۱۳۲. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی (نشر)
تحلیة الارواح بحقائق الانجاح ۱۳۳. تحلیة الارواح بحقائق الانجاح (نشر)
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
۱۳۴. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (نشر)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) ۱۳۵. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) (نشر)
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱۳۶. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) (نشر)
۱۳۷. کتاب الوحشیات (نشر)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) ۱۳۸. ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) (نشر)
مترجم: ناشناس
تحفة الملوک ۱۳۹. تحفة الملوک (نشر)
تاریخ شاه صفی به انضمام مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی) ۱۴۰. تاریخ شاه صفی (نشر)
تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038- 1052 ه. ق.
نویسنده: ابوالمفاخر فضل الله حسینی سوانح نگار تفرشی
شجرة الملوک ۱۴۱. شجرة الملوک (نشر)
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: صبوری، ناصح، ظهیر
اشرف التواریخ ۱۴۲. اشرف التواریخ (نشر)
وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218- 1231)
نویسنده: محمد تقی بن محمد مهدی نوری
چین نامه ۱۴۳. چین نامه (نشر)
نویسنده: ماتئو ریچی
مترجم: محمد زمان
بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان ۱۴۴. بدایع الاخبار (نشر)
وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان
نویسنده: عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
برزونامه (بخش کهن) ۱۴۵. برزونامه (بخش کهن) (نشر)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
روضة الانوار ۱۴۶. روضة الانوار (نشر)
نویسنده: خواجوی کرمانی
دفتر اشعار صوفی ۱۴۷. دفتر اشعار صوفی (نشر)
۱۴۸. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (نشر)
سرشناسه: حسین‌بن‌ معین‌الدین‌ میبدی
شارح: حسین میبدی یزدی
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) ۱۴۹. جامع اللغات (فرهنگ منظوم) (نشر)
به کوشش: افسانه شیفته فر
نویسنده: نیازی حجازی
راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان) ۱۵۰. راشیکات الهند (نشر)
منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون) ۱۵۱. منهاج العلی (رساله ای در باب حکومت قانون) (نشر)
به کوشش: حوریه سعیدی
نویسنده: ابوطالب بهبهانی
رستم نامه ۱۵۲. رستم نامه (نشر)
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
به کوشش: سجاد آیدنلو
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة ۱۵۳. الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة (نشر)
نویسنده: یحیی ناطق بالحق
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
أصول الحکم فی نظام العالم ۱۵۴. أصول الحکم فی نظام العالم (نشر)
نویسنده: حسن بن طورخان کافی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
آداب المضیفین و زادلآکلین ۱۵۵. آداب المضیفین و زادلآکلین (نشر)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: سلطان محمود بن محمد
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
دربندنامه جدید ۱۵۶. دربندنامه جدید (نشر)
منتخب رسالات صفاء الحق ۱۵۷. منتخب رسالات صفاء الحق (نشر)
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۱۵۸. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) (نشر)
به کوشش: محمد باقری
نویسنده: محمدبن علی اشکوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة ۱۵۹. رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة (نشر)
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) ۱۶۰. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) (نشر)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
قانون شاهنشاهی ۱۶۱. قانون شاهنشاهی (نشر)
نویسنده: ادریس بن علی بدلیسی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
سیه بر سفید ۱۶۲. سیه بر سفید (نشر)
مجموعه گفتارها و یادداشت ها در زمینه کتابشناسی و نسخه شناسی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
نسخه شناخت ۱۶۳. نسخه شناخت (نشر)
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
نویسنده: علی صفری آق‌قلعه
حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) ۱۶۴. حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) (نشر)
نویسنده: محمد فخر رازی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) ۱۶۵. دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) (نشر)
ضمیمه آینه میراث - 17 ۱۶۶. متون شرقی، شیوه های غربی (نشر)
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
نویسنده: محمود امیدسالار
ضمیمه آینه میراث- 19 ۱۶۷. کهن ترین نسخه مترجم قرآن (نشر)
تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شناسی هنرقدسی
نویسنده: محمد عمادی حائری
ضمیمه آینه میراث- 16 ۱۶۸. شاهدخت والاتبار شهربانو (نشر)
والده معظمه حضرت امام علی بن الحسین السجاد- علیهما السلام-
نویسنده: احمد مهدوی دامغانی
ضمیمه آینه میراث- 18 ۱۶۹. سادات هزار جریب (نشر)
سلسله ای شیعی در شرق مازندران
نویسنده: محمد عمادی حائری
ضمیمه آینه میراث- 15 ۱۷۰. متون طبری (نشر)
نویسنده: حبیب برجیان
ضمیمه آینه میراث- 21 ۱۷۱. لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 22 ۱۷۲. نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه (نشر)
نویسنده: مسعود قاسمی
اسکندرنامه (بخش ختا) ۱۷۳. اسکندرنامه (بخش ختا) (نشر)
مرآت واردات ۱۷۴. مرآت واردات (نشر)
تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی
نویسنده: محمد شفیع طهرانی
تنکلوشا ۱۷۵. تنکلوشا (نشر)
مدخل منظوم از: عبدالجبار خجندی
مثنوی شیرین و فرهاد ۱۷۶. مثنوی شیرین و فرهاد (نشر)
نویسنده: سلیمی جرونی
فهرست‌ نسخه‌ های‌ خطی‌ کتابخانه‌ عمومی‌ جمعیت‌ نشر فرهنگ‌ رشت‌ ۱۷۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت (نشر)
به کوشش: محمد روشن
۱۷۸. شرح الاربعین (نشر)
نویسنده: قاضی سعید قمی
عهد حسام ۱۷۹. عهد حسام (نشر)
سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمود میرزا قاجار
اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۸۰. اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی (نشر)
نویسنده: هانی فرحات
تاریخ بوشهر ۱۸۱. تاریخ بوشهر (نشر)
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
به گزین علی نامه ۱۸۲. به گزین علی نامه (نشر)
کهن ترین منظومه شیعی فارسی از سراینده ای با تخلص «ربیع» سروده 482 هجری قمری
شاعر: ربیع
حجة الاسلام (برهان الملة) ۱۸۳. حجة الاسلام (برهان الملة) (نشر)
کتابی در نقد گفتار هنری مارتین مسیحی در تعرض بر اسلام
نویسنده: حکیم ملا علی نوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد ۱۸۴. فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد (نشر)
گنجینه مفتی فضل عظیم بهیروی
به کوشش: سید عارف نوشاهی
ارج نامه ذبیح الله صفا ۱۸۵. ارج نامه ذبیح الله صفا (نشر)
نقد و بررسی آثار و جستارهای متن شناسی
نویسنده: سید علی آل داوود
شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة ۱۸۶. شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة (نشر)
نویسنده: سعد ابن کمونه
دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده) ۱۸۷. دیوان منجیک ترمذی (نشر)
المقنع فی الحساب الهندی ۱۸۸. المقنع فی الحساب الهندی (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 26 ۱۸۹. خجندی نامه (نشر)
استاد بشر ۱۹۰. استاد بشر (نشر)
پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری
ضمیمه آینه میراث- 27 ۱۹۱. گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی (نشر)
تذکره نشتر عشق ۱۹۲. تذکره نشتر عشق (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 24 ۱۹۳. میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار) (نشر)
نویسنده: نفیسه ایرانی
الأفق المبین ۱۹۴. الأفق المبین (نشر)
مجالس ۱۹۵. مجالس (نشر)
شرح التعرف لمذهب التصوف ۱۹۶. شرح التعرف لمذهب التصوف (نشر)
الرسالة المحیطیة ۱۹۷. الرسالة المحیطیة (نشر)
مفتاح التفاسیر (کتاب دوم از مجموعه رشیدیه) ۱۹۸. مفتاح التفاسیر (نشر)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۱۹۹. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) (نشر)
شرح المقدمة في الکلام ۲۰۰. شرح المقدمة في الکلام (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 28 ۲۰۱. پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 29 ۲۰۲. بدیل بی بدیل (نشر)
پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
نویسنده: سعید مهدوی فر
مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) ۲۰۳. مجموعه رشیدیه (شامل کتاب های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق) (نشر)
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) ۲۰۴. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی) (نشر)
عهدنامه مالک اشتر ۲۰۵. عهدنامه مالک اشتر (نشر)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۲۰۶. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) (نشر)
روضه تسلیم (تصورات) ۲۰۷. روضه تسلیم (تصورات) (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 32 ۲۰۸. جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 31 ۲۰۹. نگاهی به ذخیره خوارزمشاهی چاپ فرهنگستان علوم پزشکی (نشر)
نویسنده: گلپر نصری
آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق) ۲۱۰. آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق) (نشر)
گردآورنده: علیرضا شانظری
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۲۱۱. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) (نشر)
سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) ۲۱۲. سه رساله از ثابت بن قره (ساعت های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) (نشر)
نویسنده: ثابت بن قره
ضمیمه آینه میراث- 37 ۲۱۳. سهل نامه (نشر)
پژوهشی درباره سهل تستری، آراء و شاگردان وی
نویسنده: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
ضمیمه آینه میراث- 35 ۲۱۴. جستارهایی درباره عرفات العاشقین (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 36 ۲۱۵. مجموعه مقالات نقد و بررسی متون (نشر)
ضمیمه آینه میراث- 34 ۲۱۶. منظومه گوی و چوگان «کارنامه» (نشر)
نقد متن پژوهی مدرن ۲۱۷. نقد متن پژوهی مدرن (نشر)
نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا
نویسنده: جِرُم.ج.مَک گَن
مترجم: سیما داد
التذکرة فی علم الهیئة ۲۱۸. التذکرة فی علم الهیئة (نشر)
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
ترجمه مقدمه: حسن امینی
مرآت الوقایع مظفری ۲۱۹. مرآت الوقایع مظفری (نشر)
الخطبة القاصعة ۲۲۰. الخطبة القاصعة (نشر)
ضمیمۀ گزارش میراث شماره 78-79 ۲۲۱. ابیات فارسی در مجالس تفسیر قرآن در آغاز قرن ششم هجری در نیشابور (نشر)
نهج البلاغه ۲۲۲. نهج البلاغة (نشر)
وهو المختار من کلام امیر المؤمنین علیه السلام
گردآورنده: شریف الرضی